Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας | Αναλυτική προβολή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 11 από 11
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Μακρής Ηλίας Διοικητικό Συμβούλιo
Μαναβέλας Ευάγγελος Διοικητικό Συμβούλιo
Ντέρτσας Κωνσταντίνος Διοικητικό Συμβούλιo
Σάρκος Σάββας Διοικητικό Συμβούλιo
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιo Πρόεδρος Δ.Σ.
Χριστοφορίδης Πρόδρομος Διοικητικό Συμβούλιo Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ρουσογιάννης Σωτήριος Διοικητικό Συμβούλιo Ταμίας Δ.Σ.
Αναγνώστου Κωνσταντίνος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Καπετανάκης Νικόλαος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Λογδανίδης Χρήστος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Σάλτης Θεόφιλος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Εγγραφές 1 έως 11 από 11