Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας | Ανεύρεση και παρουσίαση των μελών εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 7 από 7
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Κυρίτσης Βάϊος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ.
Οικονόμου Νικόλαος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ.
Δεμισλής Κωνσταντίνος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Κωστάκης Αλέξανδρος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Ψαχούλας Ιωάννης Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Χατζηδημητρίου Φώτιος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Αναπληρωματικό Μέλος στον Π.Ι.Σ.
Χριστίνης Κωνσταντίνος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Αναπληρωματικό Μέλος στον Π.Ι.Σ.
Εγγραφές 1 έως 7 από 7