Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
1
 • .

 • 290 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 456 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 23 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 11 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 107 Ιατρός
 • .

 • 1 Άνεργος
 • .

 • 13 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .