Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
1
 • .

 • 286 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 451 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 23 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 11 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 120 Ιατρός
 • .

 • 2 Άνεργος
 • .

 • 14 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 4 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .

 • 1 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Πολυϊατρείο)
 • .