Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας | Αναλυτική προβολή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 11 από 11
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Βενέτης Χρήστος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Πρόεδρος Ι.Σ.Μ + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Γιοβάννη-Μπέη Αγγελική Διοικητικό Συμβούλιo Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βούλγαρης Ευάγγελος Διοικητικό Συμβούλιo Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Καρζής Αντώνιος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Κεράνη Ηλιάνα Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Μαλινδρέτος Παύλος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Μάνδρος Χαράλαμπος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Παππάς Ευάγγελος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Σάρκος Σάββας Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Γρηγορίου Φιλίτσα Διοικητικό Συμβούλιo Ταμίας Δ.Σ.
Εγγραφές 1 έως 11 από 11