Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας | Αναλυτική προβολή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 11 από 11
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιo Πρόεδρος Δ.Σ.
Γιοβάννη-Μπέη Αγγελική Διοικητικό Συμβούλιo Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Σάλτης Θεόφιλος Διοικητικό Συμβούλιo Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Πάτσιος Δημήτριος Διοικητικό Συμβούλιo Ταμίας Δ.Σ.
Καρζής Αντώνιος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Λύτρας Δημήτριος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Μακρής Ηλίας Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Μάνδρος Χαράλαμπος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Ντέρτσας Κωνσταντίνος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Σερβετάς Νικόλαος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Χριστοφορίδης Πρόδρομος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Εγγραφές 1 έως 11 από 11