Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Διοικητικό Συμβούλιο | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας | Αναλυτική προβολή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 11 από 11
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Πρόεδρος Ι.Σ.Μ + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Γιοβάννη-Μπέη Αγγελική Διοικητικό Συμβούλιo Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καρζής Αντώνιος Διοικητικό Συμβούλιo Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Λύτρας Δημήτριος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Μάνδρος Χαράλαμπος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Ντέρτσας Κωνσταντίνος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Σάλτης Θεόφιλος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Σερβετάς Νικόλαος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Χριστοφορίδης Πρόδρομος Διοικητικό Συμβούλιo Μέλος Δ.Σ.
Μακρής Ηλίας Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Πάτσιος Δημήτριος Διοικητικό Συμβούλιo Ταμίας Δ.Σ.
Εγγραφές 1 έως 11 από 11