Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Ανεύρεση και παρουσίαση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 13 από 13
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Πασιάς Ιωάννης Πειθαρχικό Συμβούλιο Πρόεδρος Π.Σ.
Γκολέτσος Γεώργιος Πειθαρχικό Συμβούλιο Αντιπρόεδρος Π.Σ.
Βαραλής Σπυρίδων Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλος Π.Σ.
Μαλινδρέτος Παύλος Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλος Π.Σ.
Πανάγος Χρήστος Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλος Π.Σ.
Ρουσογιάννης Σωτήριος Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλος Π.Σ.
Σαρρής Νικόλαος Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλος Π.Σ.
Χριστίνης Κωνσταντίνος Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλος Π.Σ.
Αναστασίου Ευαγγελία Πειθαρχικό Συμβούλιο Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ.
Βουλγαρέλη Παντελεία Πειθαρχικό Συμβούλιο Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ.
Σαμακοβλής Θωμάς Πειθαρχικό Συμβούλιο Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ.
Τσακνάκης Ιωάννης Πειθαρχικό Συμβούλιο Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ.
Φραγκιαδάκη Κλεάνθη Πειθαρχικό Συμβούλιο Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ.
Εγγραφές 1 έως 13 από 13