Συνέδρια / Γεγονότα | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Συνέδρια / Γεγονότα | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας. Ανακοίνωση διάφορων συνεδρίων / Ιατρικών γεγονότων