Νομοθεσία - Ιατρικοί Σύλλογοι | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας.

Νομοθεσία - Ιατρικοί Σύλλογοι | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας. Νομοθεσία - Ιατρικοί Σύλλογοι. Ιατρικές ειδικότητες, Ιατρική νομολογία, Ιατρική δεοντολογία

Νομοθεσία

Ιατρικοί Σύλλογοι 

Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄ 5/17-01-2018)
Μέρος Δ΄ - Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (αρχείο μορφής PDF)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ (αρχείο μορφής PDF)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (αρχείο μορφής PDF)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ (αρχείο μορφής PDF)Νόμος 3418/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 287/28-11-2005)
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας


Όλα τα άρθρα του Νόμου 3418/2005 
(αρχείο μορφής PDF)
Άρθρο 17 - Διαφήμιση - Παρουσία Ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (αρχείο μορφής PDF)
Άρθρο 18 - Διαφήμιση - Παρουσία Ιατρών στο Διαδίκτυο (αρχείο μορφής PDF)
 

Νόμος 4759/2020 (ΦΕΚ τ. Α΄ 245/09.12.2020 - ​Άρθρο 119 ) 
Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε ιατρεία/εργαστήρια

Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα - Αντικατάσταση του τίτλου και των παρ. 1, 4, 5,8 και 9 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (αρχείο μορφής PDF)
 

B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) (παλαιότερη Νομοθεσία - αρχείο μορφής PDF)