Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
304 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 441 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 17 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 9 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 59 Ιατρός
 • .

 • 12 Άνεργος
 • .

 • 22 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 2 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Πολυϊατρείο)
 • .

 • 8 Εργαζόμενος σε Ιατρική Εταιρεία
 • .

 • 51 Εργαζόμενος στο εξωτερικό
 • .

 • 2 Στρατιωτική Θητεία
 • .