Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
286 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 446 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 19 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 10 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 66 Ιατρός
 • .

 • 3 Άνεργος
 • .

 • 16 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Πολυϊατρείο)
 • .

 • 6 Εργαζόμενος σε Ιατρική Εταιρεία
 • .

 • 44 Εργαζόμενος στο εξωτερικό
 • .

 • 2 Στρατιωτική Θητεία
 • .