Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
283 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 448 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 19 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 10 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 70 Ιατρός
 • .

 • 3 Άνεργος
 • .

 • 19 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Πολυϊατρείο)
 • .

 • 6 Εργαζόμενος σε Ιατρική Εταιρεία
 • .

 • 43 Εργαζόμενος στο εξωτερικό
 • .

 • 3 Στρατιωτική Θητεία
 • .