Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
2
 • .

 • 276 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 452 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 22 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 9 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 109 Ιατρός
 • .

 • 3 Άνεργος
 • .

 • 17 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .

 • 2 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Πολυϊατρείο)
 • .

 • 1 Εργαζόμενος σε Ιατρική Εταιρεία
 • .

 • 2 Εργαζόμενος στο εξωτερικό
 • .