Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Στατιστική ανάλυση μελών κατά Θέση Εργασίας | Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
294 Εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ.
 • .

 • 441 Ιδιώτης Ιατρός
 • .

 • 18 Δημόσιος Υπάλληλος
 • .

 • 8 Στρατιωτικός Ιατρός
 • .

 • 52 Ιατρός
 • .

 • 16 Άνεργος
 • .

 • 21 Εργαζόμενος σε Κλινική
 • .

 • 2 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Διαγνωστικό)
 • .

 • 3 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Πολυϊατρείο)
 • .

 • 8 Εργαζόμενος σε Ιατρική Εταιρεία
 • .

 • 51 Εργαζόμενος στο εξωτερικό
 • .

 • 2 Στρατιωτική Θητεία
 • .