Όροι χρήσης & προΰποθέσεις

Όροι χρήσης & προΰποθέσεις

Οροι χρήσης και Προϋποθέσεις χρήσεως
Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος θέτουν τη βάση δέσμευσης της υπηρεσίας μας προς τα μέλη της και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο μέλος (εσάς) και τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας (ismagnesia.gr)

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας για τη δημιουργία λογαριασμού, αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και το ismagnesia.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Οι χρήστες του ismagnesia.gr καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών του ismagnesia.gr μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.
Κάθε μέλος του ismagnesia.gr με τη δημιουργία λογαριασμού/χρήση/επίσκεψή του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο ismagnesia.gr. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εγγραφή σας ως χρήστης της, συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν.
Οι ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της εγγραφής σας.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.
Η χρήση της ιστοσελίδας ismagnesia.gr από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ismagnesia.gr δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.
Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ismagnesia.gr εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.
Το ismagnesia.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Ιδιότητα Μέλους.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του χρήστη στο ismagnesia.gr εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύντα νόμο. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Το ismagnesia.gr είναι μια κλειστή κοινότητα.
Για να γίνετε χρήστης, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής. Το ismagnesia.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση χρήστη καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός χρήστη, πράξη για την οποία δεν θα έχει την υποχρέωση να παρέχει εξηγήσεις.

Η διαδικασία εγγραφής ως χρήστη παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας ismagnesia.gr στην ενότητα “Δημιουργία Λογαριασμού” ή “Σύνδεση”. Η απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη του ismagnesia.gr είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.

Επιφυλάξεις

Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ismagnesia.gr προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση των μελών.
Το ismagnesia.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο.
Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή μας στέλνετε e-mail επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και συναινείτε στο να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με τον ίδιο τρόπο. Θα επικοινωνούμε μαζί σας είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά. Συμφωνείτε πως όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλου είδους γραπτή επικοινωνία θα λαμβάνονται από εσάς.

E-mail και Επικοινωνία μέσω Ιστοσελίδας
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή απαγορευμένο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα του ismagnesia.gr.
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να αναρτήσετε περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει
(α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις,
(β) διαφημίσεις κάθε τύπου,
(γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, ημερομηνίες γέννησης,
(δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το ismagnesia.gr ή τα μέλη της,
(ε) spam, chain letters, ψεύτικα e-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό,
(ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες, και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω.
Επιπλέον συμφωνείτε να μη στέλνετε προσκλήσεις σύνδεσης στο ismagnesia.gr σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε.
Επίσης συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλοι οι χρήστες, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες του ismagnesia.gr δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ismagnesia.gr, και το ismagnesia.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το ismagnesia.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.
Το ismagnesia.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.
Επιπλέον, αποδέχεστε με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε το ismagnesia.gr και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αναρτήσατε, δημοσιεύσατε ή άλλως μεταφέρατε μέσω των υπηρεσιών του ismagnesia.gr, καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών και ποινικών κυρώσεων επιφέρει διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη που παραβιάζει τους όρους του παρόντος καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που το ismagnesia.gr ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.
Οι χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στην ιστοσελίδα του ismagnesia.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα ή τα συστήματα που μεταδίδουν την ιστοσελίδα του ismagnesia.gr, ευθύνεται ο χρήστης για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Πληρωμές
Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την πληρωμή σας μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας πληρωμής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ismagnesia.gr, θα επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας αποστέλλοντάς σας το αποδεικτικό της πληρωμής μέσω e-mail.
Η πληρωμή είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από το ismagnesia.gr με το σχετικό email επιβεβαίωσης.
Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Για τις πληρωμές που πραγματοποιείτε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα στο ismagnesia.gr. Στη φόρμα πληρωμής που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει.