Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας | Ανεύρεση και παρουσίαση των μελών εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 7 από 7
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Βενέτης Χρήστος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Πρόεδρος Ι.Σ.Μ + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Σάρκος Σάββας Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Κόκκαλης Μάριος - Κωνσταντίνος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Κωστάκης Αλέξανδρος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Λύτρας Δημήτριος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Ρήγας Γεώργιος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Εγγραφές 1 έως 7 από 7