Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας | Ανεύρεση και παρουσίαση των μελών εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 11 από 11
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Πρόεδρος Ι.Σ.Μ + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Πολύζου Ευθυμία Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Αναπληρωματικό Μέλος στον Π.Ι.Σ.
Ράπτης Απόστολος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Αναπληρωματικό Μέλος στον Π.Ι.Σ.
Σταυρουλάκη Πελαγία Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Αναπληρωματικό Μέλος στον Π.Ι.Σ.
Χατζηδημητρίου Φώτιος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Αναπληρωματικό Μέλος στον Π.Ι.Σ.
Μακρής Ηλίας Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Αναγνώστου Κωνσταντίνος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Δεμισλής Κωνσταντίνος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Καφίδας Δημήτριος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Οικονόμου Νικόλαος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Σάρκος Σάββας Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Εγγραφές 1 έως 11 από 11