Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας | Ανεύρεση και παρουσίαση των μελών εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αποτελέσματα αναζήτησης
Εγγραφές 1 έως 7 από 7
Ονοματεπώνυμο: Συμβούλιο: Ιδιότητα:
Βενέτης Χρήστος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Πρόεδρος Ι.Σ.Μ + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Παππάς Ευάγγελος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Σάρκος Σάββας Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Τσάμης Ευθύμιος Διοικητικό Συμβούλιο + Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Δ.Σ. + Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Κόκκαλης Μάριος - Κωνσταντίνος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Κωστάκης Αλέξανδρος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Λύτρας Δημήτριος Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. Μέλος Εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.
Εγγραφές 1 έως 7 από 7